Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Ziedu paklājs

Šajā nedēļā Mazie rūķīši iepazina krāšņo ziedu pasauli- veidojot ziedu paklāju, ko katru dienu papildināja ar jauniem ziediem. Mācību vielas apguvē tika izmantots Photon robots, ar kā palīdzību bērni tika

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri