Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Karjeras stunda 9. klasei

Šodien, 22.02.2024., Galēnu pamatskolā notika Karjeras stunda 9. klasei. Ar savu izglītības iestādi iepazīstināja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Preiļu struktūrvienība (Preiļi RTRIT). Skaidrīte Grigale un studējošie ar dažādām

Lasīt vairāk »

Higiēnas nedēļa pirmsskolā

Mazie rūķīši turpināja darbu pie savas pirmās grāmatiņas ,,Sveiks un vesels”. Bērni šonedēļ (19.02.- 23.02.) uzzināja, ka, lai būtu cilvēks vesels, ir jārūpējas par savu higiēnu. Bērni mācījās, kā pareizi

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri