9. klases skolēni veicina kompleksu izpratni par meža ekosistēmu

Lai veicinātu skolēnu kompleksu izpratni par dabas procesiem mežā, mežu tipiem, meža ekosistēmu, veidošanos, atjaunošanu un izpratni kā cilvēks uzmanto kokmateriālus ikdienas darbībā , 9. klases skolēniem tika nodrošinātas vairākas starppriekšmetu mācību stundas, kurās ģeogrāfijas un bioloģijas mācību priekšmetos esošais mācību saturs tika apgūts kopīgi.

Skolēni apguva teorētiskās zināšanas un devās petnieciskajās stundās uz mežu. Kopā ar Vides pārvaldības vecāko speciālisti Inesi Jakoveli izpētīja kokmateriālu pielietojumu gan Latvijas rūpniecības dažādas nozarēs, gan pasaules celtniecības jaunākajās tendencēs.

Mēs kopā varam vairāk!