Skolas padome

1.

Inese Broka

1. klase

2.

3.

 

Mārīte Upeniece – Skutele

Sandra Sprindža

2.,3. klase

4. klase

4.

Paulis Sermais

5. klase

5.

Svetlana Stafecka

6. klase

6.

Ilze Bainore 

7. klase

7.

Inga Vilkoste

8. klase

8.

Inese Tumāne 

9. klase

9.

Rita Upeniece

Skolotāju kolektīva pārstāvis

10.

11.

Annija Tumāne

Līga Bernāne

 Skolēnu padomes priekšsēdētāja

Pirmsskola
12.Ineta AnspokaPreiļu novada pašvaldības deputāte

13.

Gunita Strode

Skolas direktore

Ielādē…