Skolas padome

Galēnu pamatskolas

Skolas padome 2023./2024.m.g.

Skolas padomes priekšsēdētāja – Līga Bernāne

Pārstāv

Vārds, uzvārds

Pirmsskolas grupiņas

Inga Skrūzmane-Mičule

1.klasi

Līga Bernāne

2.klasi

Zoja Bazuļeva

3.klasi

Iluta Prikule

4.klasi

Ieva Pudule

6.klasi

Sandra Sprindža

7.klasi

Zinaīda Briška

8.klasi

Inga Vilkoste

9.klasi

Ilze Bainore

Skolēnu pašpārvaldi

Egīls Sprindžs

Pedagogu kolektīvu

Inga Elste

Administrāciju

Gunita Strode

Pašvaldību

Ineta Anspoka

Protokoliste – Inga Elste