Skolas padome

1.

Līga Bernāne

1. klase

2.

3.

Inese Broka

Mārīte Upeniece – Skutele

2. klase

3., 4. klase

4.

Sandra Sprindža

5. klase

5.

Pauls Sermais

6. klase

6.

Svetlana Stafecka 

7. klase

7.

Ilze Bainore

8. klase

8.

Inga Vilkoste

9. klase

9.

Valentīna Mičule 

Skolotāju kolektīva pārstāvis

10.

11.

Dans Puduls

Ieva Pudule

 Skolēnu padomes priekšsēdētājs

Pirmsskola

12.Ineta AnspokaPreiļu novada pašvaldības deputāte

13.

Gunita Strode

Skolas direktore