Skolas himna

 Galēnu skolai

                                                                                                                                            Marta Bindukas vārdi
                                                                                                                                                      Annas Kupres mūzika          
                                                                                                                                   
Skan zvana dziesma, uz stundu saucot,
Un skolas solā liek apsēsties.
 
Piedziedājums:
      Kā balti sniegi, kā ābeļziedi
      Ir skolas gadi te – Galēnos.
 
Te lieli augam un gaismu krājam,
Un sapņu takas sev ieminam.
 
Piedziedājums:
      Kā balti sniegi, kā ābeļziedi
      Ir skolas gadi, te – Galēnos.
 
Mij audze audzi un ceļā dodas,
Bet skolas liepās vēl bites san.
 
Piedziedājums:
      Kā balti sniegi, kā ābeļziedi
      Ir skolas gadi te – Galēnos.
 
Tu, mīļā skola, mēs tavu gaismu
Caur dzīvi nesam, tā nepazūd.
 
Piedziedājums:
      Kā balti sniegi, kā ābeļziedi
      Ir skolas gadi te – Galēnos.
 
Kaut esam tālu no dzimtās vietas,
Ceļš pretī skolai arvien vēl sauc.
 
Piedziedājums:
      Kā balti sniegi, kā ābeļziedi
      Ir skolas gadi te – Galēnos.