Skolēnu padomes sastāvs 2022./2023.m.g.

Dans Puduls – skolēnu padomes priekšsēdētāja

Edīte Rimša – priekšsēdētāja vietnieks

Evelīna Lempa – protokoliste

Arta Pudule – kultūras jomas vadītāja

Gundija Sondare – kultūras jomas vadītājas vietniece

Maija Sermā – saimnieciskās jomas vadītāja

Jurģis Strods – saimnieciskās jomas vadītājas vietnieks

Sandis Endijs Dmitrijevs – mācību jomas vadītājs 

Raitis Lacs – sporta jomas vadītājs

Kristaps Rimša – iekšējās kārtības un tiesību jomas speciālists

Egīls Sprindžs – informāciju un tehnoloģiju jomas vadītājs