Skolēnu padomes sastāvs 2023./2024.m.g.

Maija Sermā – skolēnu padomes priekšsēdētājs

Dans Puduls – priekšsēdētāja vietnieks

Arta Pudule – protokoliste

Ivita Sprindža – noformētāja

Megija Āriņa, Soneta Dārta Novika – kultūras jomas vadītājas

Jurģis Strods – saimnieciskās jomas un iekšējās kārtības noteikumu jomas vadītās

Astrīda Trūpa – mācību jomas vadītāja

Artūrs Puduls – sporta jomas vadītājs

Raitis Lacs – informāciju un tehnoloģiju jomas vadītājs

Rūta Stafecka – projekta “Kontakts” koordinātore