Skolēnu padomes sastāvs 2020./2021.m.g.

Annija Tumāne – skolēnu padomes priekšsēdētāja

Dans Puduls – priekšsēdētājas vietnieks, protokolists

Arta Pudule – kultūras jomas vadītāja

Krista Reinsone – mācību darba sektora vadītāja 

Kristaps Rimša – saimnieciskā darba organizators  

Raitis Lacs – sporta darba organizators 

Edīte Rimša, Emīls Barkovits – iekšējās kārtības un tiesību jomas speciālisti

Miks Severīns Bernsons – informāciju un tehnoloģiju jomas vadītājs

Ielādē…