Galēnu pamatskolas skolotāju kolektīvs

Gunita Strode – Izglītības iestādes direktore, dabaszinību, bioloģijas skolotāja

Sandra Rimša – Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju, datorikas skolotāja

Regina Ruža – Teātra mākslas skolotāja 5., 6. un 7. klasei, 4. klases audzinātāja, latviešu un literatūras skolotāja

Iveta Upeniece – Pirmsskolas skolotāja “Lielie Rūķīši” grupiņā

Renāte Stikāne – Sākumskolas skolotāja, 2. klases audzinātāja

Solvita Medne – Novika – Sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja

Valentīna Mičule – Angļu valodas skolotāja, 3. klases audzinātāja

Janīna Rupaine – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

Tatjana Lazareva – Matemātikas 5. – 9. klasei skolotāja, 6. klases audzinātāja

Inga Elste – Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7. klases audzinātāja

Guntis Belkovskis – Sporta un veselības, 9. klases audzinātājs

Jūlija Belkovska – Ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas un dabaszinību skolotāja, 8. klases audzinātāja

Mareks Briška – Dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību un datorikas skolotājs

Ilona Sondare –  Pirmsskolas grupiņas “Mazie Rūķīši” skolotāja, pedagoga palīgs – otrais pedagogs

Mārīte Upeniece – Skutele – Spāņu valodas skolotāja

Biruta Brūvele – Mūzikas skolotāja

Aiga Ancāne – Logopēde

Aija Rjabiņina – Psihologs

Tatjana Soboleva – Speciālais pedagogs