Galēnu pamatskolas skolotāju kolektīvs

Gunita Strode – Izglītības iestādes direktore, dabaszinību, bioloģijas skolotāja, 9. klases audzinātāja

Sandra Rimša – Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotāja

Regina Ruža – Pirmsskolas grupiņas “Mazie Rūķīši” skolotāja, teātra mākslas skolotāja 5. un 7. klasei

Iveta Upeniece – Pirmsskolas skolotāja “Lielie Rūķīši” grupiņā

Solvita Medne – Novika – Sākumskolas skolotāja, 2., 3. klases audzinātāja, tautu deju pulciņa un pagarinātās dienas grupas audzinātāja

Daina Mičule – Sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja, latviešu valodas audzinātāja 5.klasei, velosipēdistu pulciņa un pagarinātās dienas grupas audzinātāja

Valentīna Mičule – Angļu un krievu valodas skolotāja, 8. klases audzinātāja

Rita Upeniece – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja un novadpētniecības pulciņā audzinātāja, bibliotekāre.

Tatjana Lazareva – Matemātikas 5. – 9. klasei skolotāja

Inga Elste – Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5. klases audzinātāja

Guntis Belkovskis – Sporta, sporta un veselības, sporta pulciņa un 7. klases audzinātājs

Jūlija Belkovska – Ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas un inženierzinību skolotāja, 6. klases audzinātāja, metodiskās komisijas vadītāja

Mareks Briška – Informātikas, dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, robotikas pulciņa vadītājs

Lidija Ozola – Mūzikas skolotāja 1. – 6. klasei

Ilona Sondare –  Pirmsskolas grupiņas “Mazie Rūķīši” skolotāja, pedagoga palīgs – otrais pedagogs

Biruta Brūvele – Mūzikas skolotāja 7. – 9. klasei, 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu vokālā ansambļa vadītāja

Jeļena Puzaka – Logopēds

Ielādē…