4. – 9. klases skolēni iesaistās putnu būrīšu gatavošanā