7.-9.klases skolēni devās uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu