7. klases skolēni apmeklēja un iepazina jaunizveidoto brīvdabas un aktīvās atpūtas parku “Vecvītoli”