B/ba Dod ķepu 5.,7 klases skolēniem vadīja praktisko nodarbību “Togo ķepas nospiedums”