Galēnu bibliotēkas izstāde ,,2023. gada simboli Latvijā”