Galēnu pamatskolā viesojas Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas audzēkņi