Galēnu pamatskolas pirmssskola skolēni piedalījās A. Eriņas piemiņas konkursā “Nūdreb sirds…”