Galēnu pamatskolas skolēni ieguva Eiropas Meža pedagoģijas apvienības “Meistara diplomu”