Galēnu pamatskolas skolēni izzina Veļu laika tradīcijas