Galēnu pamatskolas skolēni pulcējas Komunistiskā terora upuru piemiņas dienas pasākumā