Galēnu pamatskolas skolēni vēro Cēsu Mazā teātra izrādi “Gadalaiki”