Galēnu pamatskolas skolēnu komanda pilnveido zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā