“Lielie Rūķīši” piedalījās zīmējumu konkursā “Rudens rota”