“Rūķīši” kopā ar vecākiem devās ciemos uz Dekšārēm – ,, Slāņu” mājām

« gada 2 »