Rudens sesija pedagogiem tēmā “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes un garīgās attīstības traucējumiem”