“Rūķīšu” krāsu nedēļas krāsainie darbi, priekšmetu un lietu izstāde

« gada 2 »