Skolēni piedalās Preiļu novada sākumskolas olimpiādē