Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās “Kontakts” mācībās