Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās pasākumā “Prāta spēles”