Skolēnu pašpārvaldes projekta “Kontakts2” ietvaros notika stāstu vakars “Iedvesmas un izgāšanās stāsti”.