STEM mācību priekšmetu skolotāji pilnveido savas prasmes Liepājas ZIIC kursā- “Ekotehnoloģijas un digitālā ražošana mācību procesa pilnveidei”