Skolēni iepazīst Varakļānu pilsētas un novada vēsturi