Vecāku nedēļas ietvaros, vecāku vadītā stunda “Zirgu lietas”