Vokālo ansambļu un koru sadziedāšanās pasākumā “Mana dziesma Latvijai” Rēzeknes novada Lendžos