You are currently viewing <strong>Dažādās grāmatas</strong>

Dažādās grāmatas

Galēnu pamatskolas pirmsskolas vidējās grupas bērni 27. martā, apgūstot burtu ,,G” un tēmu  ,, Sajūtu pasaule ” , nolēma doties uz Galēnu bibliotēku, kur bibliotekāre Anita Kokina iepazīstināja bērnus ar dažādo grāmatu pasauli. Tā kā mēneša apakštēma bija  maņas- tauste un dzirde, tad bērniem bija iespēja apskatīt dažāda izmēra, biezuma, svara,  faktūru, vecuma, kā  arī skaņu grāmatas.  Bērniem īpaši patika grāmata par dinozauriem un auto skaņu grāmata. Noslēgumā bērni kopā ar bibliotekāri atrada bibliotēkā pašu mazāko,  vecāko,  garāko un smagāko grāmatu.  Paldies bibliotekārei Anitai Kokinai par aizraujošajām aktivitātēm.