Galēnu pamatskolas skolēni izzina Veļu laika tradīcijas

Ticējums vēsta “Kad rudenī vilki gaudo, ir sācies veļu laiks”. Veļi reizi gadā starp Miķeļiem un Mārtiņiem – Veļu laikā – atgriežas uz zemes un apciemo savu tuviniekus.

03.11.2023. Izzinājām Veļu laika tradīcijas.

Gita izstāstīja par Helovīna izcelsmi, Ieva izstāstīja par Dvēseļu dienu un visu Svēto dienu, savukārt Anita un Iveta stāstīja par Veļiem un uzdeva tematiskas mīklas. Inga nodarbināja visus ar mazu spociņu radīšanu. Secinājām, ka visas Veļu laika tradīcijas aptver vienu kopīgo lietu – mirušo mūsu senču godināšanu.

Pasākumu piedāvāja: Roberta Mūka muzejs Galēnos, Galēnu bibliotēka, Galēnu pagasta pārvalde, Galēnu kultūras nams.