You are currently viewing Higiēnas nedēļa pirmsskolā

Higiēnas nedēļa pirmsskolā

Mazie rūķīši turpināja darbu pie savas pirmās grāmatiņas ,,Sveiks un vesels”. Bērni šonedēļ (19.02.- 23.02.) uzzināja, ka, lai būtu cilvēks vesels, ir jārūpējas par savu higiēnu. Bērni mācījās, kā pareizi jāmazgā rokas, jātīra zobi. Bērniem bija iespēja līmēt, griezt, veidot, krāsot, eksperimentēt un izspēlēt dažādas spēles. Liels paldies arī Galēnu bibliotēkas bibliotekārei Anitai Kokinai, kas bērniem lasīja jauku Agijas Stakas grāmatu ,, Āpsēns Pēcis negrib mazgāties”.