You are currently viewing Kas mājiņā dzīvo?

Kas mājiņā dzīvo?

Mērķis.
Palīdzēt apgūt skaitīšanu no 1 līdz 5. Sasaistīt kvantitāti ar simbolu.

Nepieciešamie materiāli.
No kartona pagatavota māja, ielaminēti cipari, pērļu stienīši, lipekļi.

Norise.
Lodziņos ar lipekļa palīdzību tiek ielīmēti cipari. Lodziņi tiek aizvērti. Virs katra lodziņa tiek pielīmēts pērlīšu stienītis ar atbilstošu pērlīšu skaitu. Bērna uzdevums ir saskaitīt pērlītes un pateikt, kāds cipars ir paslēpies aiz lodziņa. Tad bērns pārbauda savu atbildi, atverot lodziņu.