Konference “Zināt, domāt, prast – diferenciācijas, individualizācijas, personalizācijas īstenošana mācību procesā”

“Dalīšanās ar pieredzi ir kā lāpas nodošana: tā apgaismo ceļu ne tikai tev, bet arī citiem.” (I.Ziedonis)

Konference “Zināt, domāt, prast – diferenciācijas, individualizācijas, personalizācijas īstenošana mācību procesā”, kuru organizēja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas Metodiskais centrs, šī gada 12.martā pulcināja 143 dalībniekus no Preiļu novada izglītības iestādēm.

Pieredzes apmaiņas process, atgriezeniskās saites sniegšana par uzzināto, diskusijas un vienkārši satikšanās ar kolēģiem klātienē deva iespēju pilnveidot katra pedagoga profesionālo darbību, un raisīja vēlmi piedalīties šādās visa novada izglītības iestāžu pedagogu konferencēs arī turpmāk.

Ar savu pieredzi dalījās arī mūsu skolas pedagogi:

☑️Dabaszinātnes – Ilona Sondare ar pieredzes stāstu “Ledus pielietošana dažādu uzdevumu risināšanā.” Jūlija Belkovska – “Virtuālās realitātes izmantošana mācību procesā.”

☑️Mūzika, Vizuālā māksla – Sandra Rimša ar pieredzes stāstu “Universālā Dizaina stundas”.

☑️Latviešu valoda un literatūra, teātra māksla – Regīna Ruža ar pieredzes stāstu “Ieskats tēmu “Etīde” un “Improvizācija” apguvē teātra mākslas stundās.”.

Paldies visiem pedagogiem par aktīvu dalību konferencē!🤗🙂