Konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”

Konkurss "Gudrs, vēl gudrāks"

 

27.janvārī 5.klasē jau no rīta valdīja satraukums- skolēni gatavojās piedalīties konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”.

Konkurss norisinājās 3 kārtās. 1.kārtā skolēni mācīšanās platformā Kahoot! atbildēja ar jā/nē uz 10 jautājumiem. 2.kārtā 4 skolēni, kuri ieguva vislielāko punktu skaitu, arī mācīšanās platformā Kahoot! atbildēja uz 10 jautājumiem, izvēloties pareizo no 4 atbilžu variantiem. 3.kārtā zināšanās mērojās 2 skolēni- tie bija Megija un Ēriks. Jautājumi bija sadalīti 8 jomās, katrs atbildēja uz 4 jautājumiem. Šoreiz atbildes tika sniegtas mutiski.

Visās trijās kārtās jautājumi bija saistīti ar mācību priekšmetos apgūtajiem tematiem, arī ar erudīciju. Konkursā veiksmīgāka bija Megija. Viņa ieguva titulu – 5.klases gudrākā skolniece.