You are currently viewing Latvijas skolas īsteno idejas Skolēnu pašpārvalžu attīstībai iniciatīvā “Kontakts”

Latvijas skolas īsteno idejas Skolēnu pašpārvalžu attīstībai iniciatīvā “Kontakts”

2023./2024 mācību gadā 93 Latvijas skolas īsteno idejas Skolēnu pašpārvalžu attīstībai iniciatīvā “Kontakts”.

#Jaunatnesstarptautiskoprogrammuaģentūra/JASPA/

11.09. Galēnu skolas Skolēnu pašpārvalde uzsāka realizēt savu ideju. Projekta komanda radīs dažādas aktivitātes skolēniem ar domu vairāk iesaistīt kopīgās aktivitātēs skolēnus ar sociāli emocionālām problēmām/bailes būt nepieņemtam, bailes no publikas, bailes izteikties, bailes pārvarēt grūtības, uzrunāt klases biedrus, iesaistīties kopīgos pasākumos/.

Aktivitātē “Esi drošs, esi radošs” jaunievēlētā pašpārvalde mācījās veidot izlaušanās istabu, analizēja savas iespējas un resursus, atrada realizējamo ideju un sadarbībā ar atbalsta personālu pārdomāja dažādas stratēģijas, kā realizēt izvirzīto mērķi : izlaušanās istabu ar kredo

“Guļ Lāčplēsis ciešā miegā

Bet drīz jau viņš celsies

Un palīgā tam kā vienmēr Spīdola ies!

Jautājums viens tik-

Pret/par/ ko tie cīnīsies?”