Meklējam dabaszinātņu ekspertu

21. janvārī dabaszinātņu mācību priekšmeta skolotājas: G. Strode un J. Belkovska organizēja un vadīja dabaszinātņu konkursu “Meklējam dabaszinātņu ekspertu” sākumskolas skolēniem. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, katrā no dabaszinātņu mācību jomas priekšmetiem: fizikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā.

Lai aktualizētu dabaszinātņu mācību priekšmetu iedalījumu un iepazītos ar ķīmiju, skolēniem bija jānogaršo četri dažādi šķīdumi un jānosaka tos. Savukārt, bioloģijā izglītojamie vairāk uzzināja par aizsargājamajiem dzīvniekiem pasaulē. Skolēni noteica dzīvniekus pēc to nosaukuma. Ģeogrāfijas uzdevumos tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par Latviju un tuvāko apkārtni. 1. – 3. klases skolēniem bija jāizveido no burtiem Latvijas galvaspilsētas, novada un skolas atrašanās vietas nosaukums. Kā arī jāizvēlas atbilstošie attēli ar dažādiem apskates objektiem, kurus var ieraudzīt Galēnos. 4. klases skolēniem bija jāveic darbs kontūrkartē, jāiezīmē Latvijas robeža, jāieraksta kaimiņvalstis, Latvijas galvaspilsēta un jāatzīmē sava novada atrašanās vieta. Fizikas uzdevumos skolēni iepazinās ar termometriem, temperatūras mērvienībām Celsijs un Fārenheits, nosakot termometra mērvienību un pārvēršot temperatūras rādījumus no Celsija skalas uz Fārenheita skalu.

Skolēni atzinīgi novērtēja ķīmijas, bioloģijas un fizikas uzdevumus.

Apkopojot konkursa rezultātus, tika izvirzīti dažādu zinātņu eksperti, kuri noteiktajā jomā ieguva visaugstāko rezultātu:

  • par ģeogrāfijas zinātnes ekspertu kļuva – Una Rimša (1.kl.).
  • par ķīmijas zinātnes ekspertu kļuva – Rojs Āriņš (2.kl.), Daniels Broks (1.kl.).
  • par fizikas zinātnes ekspertu kļuva – Dāvis Auziņš (4.kl.), Jurģis Strods (4.kl.), Amanda Auziņa (2.kl.), Artūrs Puduls (2.kl.), Jānis Koļesovs (1.kl.).
  • par bioloģijas zinātnes ekspertu kļuva – Raimonds Bainors (4.kl.), Ivita Sprindža (4.kl.), Jurģis Strods (4.kl.), Amanda Auziņa (2.kl.), Laura Eriņa (2.kl.), Artūrs Puduls (2.kl.), Mārtiņš Skutelis (2.kl.), Māris Priževoits (1.kl.).

Kopvērtējumā visaugstāko punktu skaitu ieguva, un par Galēnu pamatskolas dabaszinātņu ekspertu, 1. – 4. klašu grupā, kļuva – Amanda Auziņa (2.kl.), Artūrs Puduls (2.kl.), Jurģis Strods (4.kl.).

Paldies skolēniem par aktīvu dalību konkursā un 1. – 4. klašu audzinātājām par atbalstu!

Dabaszinātņu skolotājas: G.Strode

J.Belkovska