2020./2021.m.g panākumi

  Galēnu pamatskolas 2.- 8.klases skolēnu 1.semestra  mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 7, 24 balles.

Pirmās klases skolēni ir lieliski veikuši savu pirmo mācību semestri. Saliedējušies, iemācījušies cienīt viens otru, pedagogus un tehniskos darbiniekus. Pirmklasnieki ir ļoti zinātkāri, atraktīvi un draudzīgi. Paldies, vecākiem par atbalstu, sadarbību un izpratni !

Klases vidējais vērtējums mācību priekšmetos:

3. klasē – 6,67 balles,

4. klasē – 7,56 balles,

5.  klasē – 8,02 balles,

6. klasē – 7,7 balles,

7. klasē – 6,98 balles,

8. klasē – 6,88 balles.

4% skolēnu ir tikai augsti mācību sasniegumi, 48% optimāli 48% skolēnu pietiekami mācību sasniegumi.

 Paldies audzēkņiem par centību, sadarbību ar pedagogu kolektīvu, izpratni!

Lai pietiek spēka, uzcītības un prieka uzcītīgi mācīties arī nākamajā semestrī! Veselību, možu garu!