You are currently viewing Skolēnu pašpārvaldes komanda , realizējot projektu “Kontakts 2” organizē nodarbības “Es gribu”, “Es varu”, “Es daru”

Skolēnu pašpārvaldes komanda , realizējot projektu “Kontakts 2” organizē nodarbības “Es gribu”, “Es varu”, “Es daru”

Sākot ar 18. septembri Skolēnu pašpārvaldes komanda , realizējot projektu “Kontakts 2” organizē nodarbības “Es gribu”, “Es varu”, “Es daru”. Nodarbības ir par prasmi uzdrīkstēties, meklēt iespējas iekļauties, būt piederīgam kādai interešu grupai, mērķu dienasgrāmatas izstrādi un to uzsākšanu.