Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās “Kontakts” mācībās

No 15.-17. martam Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji (Rūta, Maija, Megija) piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” mācībās, kura mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Latgales reģiona izglītības iestāžu Skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem bija iespēja apgūt dažādas prasmes, kas veicina pašpārvalžu darbību, pilsonisko līdzdalību un savstarpējo sadarbību.🤝😊