You are currently viewing Skolēnu pašpārvaldes pasākums “Es – līderis”

Skolēnu pašpārvaldes pasākums “Es – līderis”

06.12. Skolēnu pašpārvalde ciemos aicināja Amandu Anusāni, lai kopā saprastu un paspriestu…kas tad ir līderība, pilsoniskā līdzdalība un komunikācijas prasmes.

Esam ļoti gandarīti par pieredzes stāstu!

Uzzinājām, kas ir “Frīzi” – Nīderlandes latgalieši,

kas veido saturu radio raidījumam “5breinumi”, kas arī veido un uztur Lakuga – latgaliešu ziņu portāla – Instagram un TikTok kontu. Tāpat tika apspriesta tēma, kādas tad sajūtas ir cilvēkam, kurš ir aktīvs, piederīgs savai kopienai, ieinteresēts un vienkārši apgarots:) .

Paldies, Amandai, par pašpārvaldes atbalstu!