Skolotāju dienas svinības

Ar darbu Jums ir pilnas rokas,

Ar labiem vārdiem-pilna sirds.

Ik zars no Jūsu dzīves koka

Tik brīnumjaukos ziedos mirdz!

04.10.23. Galēnu pamatskolas skolēnu pašpārvalde sarīkoja mazu svētku brīdi skolotājiem. Skolotāji iejutās dažādu supervaroņu lomā.

No skolēniem saņēma rudenīgās komplimentu “kļavu lapiņas” un brīnišķīgus rudens ziedus.

Skolotājus sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Ineta Anspoka un deputāts Jāzeps Ivanāns.

Paldies ? par ziediem, par prieku būt kopā!