Starpnovadu pirmsskolas 5.-6.g. bērnu sporta spēles

12.aprīlī Galēnu pamatskolas pirmsskolas grupiņa “Lielie Rūķīši” organizēja starpnovadu pirmsskolas 5.-6.g. bērnu sporta spēles. 🏃‍♀️🏃🤸⛹️‍♀️

Ciemiņiem bija iespēja aplūkot teātra izrādi par cimdiņu (aktieri – 7.klases skolēni, skolotāja R.Ruža). Piedalīties dažādās stafetēs un rotaļās. Iepazīties un sadraudzēties ar citu novadu pirmsskolas grupu bērniem. ☺️

Paldies par atsaucību un dalību Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei, Viļānu pagasta,P.I.I “Bitīte”!🙂

Paldies skolotājiem Ivetai un Guntim par organizēto pasākumu!☺️