”Teātra Talantu diena.”

28. aprīlī, sadarbībā ar Galēnu KN, norisinājās “Teātra Talantu diena.” Pasākumā piedalījās vairāki Preiļu novada teātra pulciņi un klašu kolektīvi. Teātra svētkus vadīja atraktīvais zaķis Rūdolfs un lieliskā pūce Rudīte. Dalībnieku sniegumu vērtēja neatkarīga un kompetenta žūrija (M. Binduka, V. Bogdanova, A. Kokina). Katram pasākuma kolektīvam tika piešķirta kāda nominācija, kas bija visatbilstošākā viņu sniegumam.

Galēnu pamatskolu pārstāvēja teātra pulciņš “Komuleits,” pulciņa vadītāja

I. Upeniece. 1. – 3. klašu skolēni skatītājus iepriecināja ar I. Šteinbergas aizraujošo lugu “Kā zaķēns saplīsa.” Pārsteidza emocionāla aktieru spēle, skaisti skatuves tērpi un jauni rakursi teātra izrādē. Žūrija piešķīra nomināciju – “Emocionālākais priekšnesums.”

6. klases puiši rādīja mistisko un brīnumiem pārpilno īslugu “Kapteiņa Melnbārža pazudušie dārgumi.” Šī luga pasākumā piedzīvoja pirmizrādi un tās autors ir Galēnu pamatskolas septītās klases skolēns E. Sprindžs. Spilgta izrāde ar oriģināliem pirātu kostīmiem un asiem sižeta pavērsieniem. Žūrijas vērtējums – “Oriģinālākais priekšnesums.” Savukārt, 7. klases skolēnu komanda uzstājās pat ar diviem priekšnesumiem – humoristisko īslugu  “Restorānā” (pēc Ā. Caunīša darba motīviem) un romantisko etīdi “Soliņš.” Sirsnīgi priekšnesumi ar humora dzirksti, gaumīgiem un saskaņotiem tērpiem, kā arī lielisku aktieru saspēli. Žūrija piešķīra nomināciju – “Stilīgākais priekšnesums.” 6. un 7. klases skolēnus pasākumam sagatavoja teātra mākslas skolotāja R. Ruža.

          Salas sākumskolas 2. – 5. klašu skolēni uzstājās ar atraktīvu uzvedumu “Atkal divnieks!” Uzveduma laikā viena un tā pati dzīves situācija tika izspēlēta dažādos teātra žanros. Skolotāja – I. Vaivode. Preiļu 2. vidusskolu pārstāvēja teātra grupa “Sprīdīši” ar I. S. Krustkalnes lugu “Sakņudārza sargs.” Teātra grupas vadītāja – Rita Lazda. Pārsteidza skaistie skatuves tērpi un iestudētās dejas teātra izrādē. No Preiļu 1. pamatskolas bija atbraukuši divi kolektīvi – teātra pulciņa “Lukturīši” dalībnieki (viņi rādīja spilgtu, muzikālu izrādi “Sarkangalvīte un vilks” modernā versijā) un 7.a klases kolektīvs, kas uzstājās ar improvizācijas procesā izveidotu mūsdienīgu priekšnesumu “Anekdošu virpulis.” Skolēni bija sagatavojuši jautru priekšnesumu, balstoties uz anekdošu materiālu. Dalībniekus pasākumam sagatavoja teātra pulciņa vadītāja S. Stendere – Šteinberga un teātra mākslas skolotāja L. Vibornā.      

Sena patiesība vēsta, ka mākslas darbs ir izdevies, ja neatstāj vienaldzīgu. Visas izrādes, ko varēja noskatīties “Teātra Talantu dienā” tiešām neatstāja nevienu skatītāju vienaldzīgu! Priekšnesumi radīja spilgtus iespaidus, kolosālas emocijas un vēlmi skatīties teātri vēl un vēl… Pasākums tiešām ir izdevies!

Noslēgumā vēlamies pateikties visiem, kas palīdzēja un atbalstīja organizēt un novadīt “Teātra Talantu dienu.” Īpašs paldies vecākiem par skatuves kostīmu sagatavošanu!

Teātra pasākuma organizatori pūce Rudīte un zaķis Rūdolfs