“Zvaigžņu stunda”

Jau otro gadu Galēnu pamatskolā notiek gada noslēguma “Zvaigžņu stunda”.

29.05.24. plkst. 18:00 skolā pulcējās skolēni, vecāki un pedagogi uz apbalvošanas ceremoniju:

kopā 51 apbalvojamais. Visaugstākais novērtējums Danam Pudulam – 420 punkti, tad seko Aldis Veigulis – 391punkts un Egīlam Sprindžam – 375 punkti.

No pedagogu kolektīva augstākais vērtējums – Marekam Briškam, tad seko Jūlija Belkovska un Sandra Rimša.

Paldies VMMS skolēniem: Mārtiņam, Amandai, Raitim, Unai, Kristapam un Jurģim par pasākuma muzikālajām pauzēm! Paldies Preiļu novada Izglītības pārvaldes metodiķei Evelīnai Visockai par skolēnu – 3. un 2. posma mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju godināšanu!

Lepojamies ar skolēnu mācību darba rezultātiem: 32% skolēnu mācās ar vidējo atzīmi virs 8,00.