4. un 8. klases skolēni pēta Maltas upes gultni

Gūstot uzvaru skolas konkursā “Ūdens diena 2024”, 4. un 8. klases skolēniem bija iespēja veikt pētījumu Maltas upes gultnē.

Skolēni noteica upes platumu, dziļumu, aprēķināja straumes ātrumu. Noteica raksturīgākos ūdens dzīvniekus un augus, upes tecēšanas virzienu, kā arī, izmantojot testa strēmeles, noteica ūdens ķīmisko sastāvu (hlorīdus, bromīdus, pH līmeni, kopējo cietību un sārmainību).🧑‍🔬🥽💦😊