7. klases skolēni apmeklēja un iepazina jaunizveidoto brīvdabas un aktīvās atpūtas parku “Vecvītoli”

Pusaudžu dienu ietvaros, 20. maijā, Galēnu pamatskolas 7. klases skolēni apmeklēja un iepazina jaunizveidoto brīvdabas un aktīvās atpūtas parku “Vecvītoli”, un piedalījās dažādās veselībai veltītās lekcijās un aktivitātēs.???