“Balto Ziemassvetku” pasākums

22.12. Skolas Balto Ziemassvētku pasākumā uzstājās 2.-4.klašu un 6.-9.klašu deju kolektīvi/vadītāja Solvita Medne-Novika/, 1.-3. un 4.-9.klašu ansambļi/vadītāja Biruta Brūvele/, latgaliešu rakstu valodas pulciņš/skolotāja Regīna Ruža/, spāņu valodas fakultatīva skolēni un skolotāja/Mārīte Upeniece-Skutele/,kā arī skolas audzēkņi, kas apgūst vokālo mākslu Viļānu mākslas un mūzikas skolā.

Paldies atraktīvajam Ziemassvētku vecītim!

Paldies Vidsmuižas draudzes priesterim A.Kursītim !

Paldies Galēnu Kultūras nama vadītājai par atbalstu pasākuma apskaņošanā un skolotājam Marekam un 9.klases skolniekam Danam par pasākuma apskaņošanu!

Paldies pašvaldības Ziemassvētku vecītim par sarūpētajām dāvanām!

Un s i r s n ī g s paldies Slepenajam Rūķītim par sarūpētajām dāvanām vecāko klašu skolēniem!