Bērnudārza laukuma labiekārtošanas talka

3. maijā notika bērnudārza laukuma labiekārtošanas talka. Lielie un Mazie Rūķīši saka lielu, sirsnīgu paldies saviem vecākiem, kas palīdzēja labiekārtot spēļu laukumu, kur bērni varēs droši rotaļāties un spēlēties smiltiņās un izbaudīt sajūtu taku!🤗❤️